Stmkey
0

Witgoedreparatie en vochtigheid

Witgoedreparatie en vochtigheid door : Witgoed reparatie Lelystad

 

Misschien is het niet te zien op een  grafisch afbeelding uitgezet hoe dit in de witgoed werkt.

Het ‘meer’ aan vocht in de lucht condenseert buiten tot mist of regendruppels. Wil je het werkelijke vochtgelahte weten, dan moet je ook de luchttemperatuur meten zegt witgoed reparatie Lelystad.

 

Betekenis van Themo-hygrometer in de witgoed

 

Vandaar de combinatie thermo-hygrometer. In de table zoek je dan bij de gevonden temperatuur het maximum aantal grammen vocht (per kg droge lucht)en je vermenigvuldigt dit met de gemeten R.V. als je dan ook nog de R.V. en temperatuur van de buitenlucht meet, kun je berekenen hoe groot de capaciteit van een luchtvochtiger moet zijn om in een vertrek van een bepaalde grootte een gewenste R.V. te verkrijgen of te handhaven.

 

 

Voorbeelden in verband met witgoed

 

 Voorbeeld. Woonkamer met een inhoud van 85 M. Luchttemperatuur 20 C, R.V. 30%. Deze luchtvochtigheid is te lag.

De lucht bevat 4.35 gram vocht per kg droge lucht (0,3 X 14,5 gr vocht per kg droge lucht).

We willen een R.V. van 50% bereiken. Dat betekent 7,25 gram per kg droge lucht.

Per kg moet er dus 2,90 g vocht bij. 1 M droge lucht van 20 C ( en 1 bar) weegt ongeveer 1,2 kg. In de kamer van 85 M zit dus 102 kg droge lucht. Er moet dus aan vocht bij: 102 X 2,9g= 295,8 gram.Dan hebben we een R.V.

 

Beriek in de witgoed:

 

 van 50% bereikt en kunnen we ophouden met bevochtigen. Dat zou waar zijn als de kamer hermetisch gesloten was! Maar dat is niet zo.

 

Door natuurlijke ventilatie verdwijnt er lucht uit de kamer en er komt koude droge lucht van buiten binnen.

 Er ontstaat een dynamisch enevwicht. We moeten de berekening ander opzetten.

Bij een ventilatievoud van 2 komt er in 1 uur 170 m koude droge lucht van buiten naar binnen. Van die lucht moeten we de R.V. en de temperatuur meten. Stel R.V. buitenlucht is 50% en temperatuur buitenlucht is 5C.

Het vochtgehalte van de lucht die binnenkomt is dus 2,7g per kg droge lucht. Er moet dus per uur 4,55 g vocht per kg droge lucht bij. Voor de hele kamer wordt dit: (85X1,2) X 2 X 4,55 gram/uur = 928,2gram vocht per uur. Dat is dus bijna 1 liter water per uur.Bij een ventilatievoud van 1 komt het neer op ongeveer 5-6 gram per m kamerinhoud per urr. Dit wordt wel als vuitregel gehanteerd. Meer algemeen is de hoeveelheid aan te vullen (of te verwijderen) grammen vocht gelijk aan: volume van de ruimte (in m) X ventilatievoud X 1,2 kg/m X verschil in vochtgehalte binnen-buiten. Laten we met deze kennis gewapend eens bekijken wat met verschillen methoden van luchtbevochtiging te bereiken is.