STM key
Image default
Shopping / Home and Garden

Welke voedselthermometer

Welke voedselthermometer gebruikt moet worden is afhankelijk van een aantal factoren. Factoren zoals, voor welke doeleinde dient de voedselthermometer gebruikt te worden? En aan welke richtlijnen voldoet de voedselthermometer?

De voedselthermometer kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden, zoals:

  • Ontvangst goederen (zowel vers als diepvries)
  • Controle oppervlaktetemperatuur (buffetten, toonbanken en vitrine)
  • Levensmiddelenindustrie (HACCP)
  • Transport (koude keten)

HACCP voedselthermometer

Wat essentieel is, is dat de voedselthermometer bijdraagt aan het borgen van voedselveiligheid. Daarom is vanuit de wetgeving verplicht dat de voedselthermometer moet voldoen aan diverse richtlijnen zoals die van HACCP. HACCP is een voedselveiligheidsysteem waarin het proces voor inkoop, ontvangst, productieproces, verkoop, opslag en distributie staat beschreven. De ondernemer dient een voedselveiligheidsplan op te stellen waarin de risico’s tijdens het proces staat beschreven, aangevuld met de te treffen maatregelen. De risico’s moeten tijdens het proces beheerst worden. Er wordt gemeten, geregistreerd en gedocumenteerd. Iedere ondernemer dat werkt volgens de richtlijnen van HACCP, moeten in staat zijn veilig voedsel te kunnen produceren.

Aangezien de richtlijnen van HACCP voor veel ondernemers nogal lastig en zeer omvangrijk zijn hebben diverse brancheorganisaties voor iedere branche een aparte hygiënecode opgesteld. De procedures die in de hygiënecode beschreven staan, is een uitwerking van de HACCP beginselen. Voor de hotels, restuarants of cafés is bijvoorbeeld de hygiënecode voor de horeca opgesteld. Werken horeca ondernemers volgens deze hygiënecode, tonen ze aan dat ze veilig voedsel kunnen bereiden en serveren en voldoen ze daarmee ook aan de richtlijnen van HACCP.

Eén van de belangrijkste pijlers binnen de richtlijnen is het registeren van temperatuur. Temperatuurbeheersin in bijvoorbeeld de horeca is daarom ook één van de belangrijkste bedrijfsprocessen. Volledige controle over de temperatuur draagt bij aan de voedselveiligheid en daarom is een juiste, nauwkeurige voedselthermometer een essentieel onderdeel. Een voedselthermometer die voldoet aan de richtlijnen en de temperatuur nauwkeurig registreert draagt bij aan garanderen van voedselveiligheid.

Welke voedselthermometer is het meest geschikt?

Er zijn heel veel voedselthermometers op de markt. Het belangrijkste is dat de voedselthermometer aan bovengenoemde richtlijnen voldoet. Bovendien is het essentieel dat de voedselthermometer gekalibreerd wordt en is voorzien van een ISO-kalibratiecertificaat. Met het certificaat kan namelijk tijdens controles aangetoond worden dat de voedselthermometer volstaat en bijdraagt aan het borgen van voedselveiligheid.

Er zijn voedselthermometers met een insteekvoeler of met een infrarood optiek. Tegenwoordig zijn de regels voor snelle, contactloze metingen van inkomende goederen versoepeld, waardoor een infrarood thermometer is toegestaan. Het meten en registreren van temperatuur is daardoor gemakkelijker en sneller geworden. Wanneer er insteekmetingen uitgevoerd moeten worden dan is een voedselthermometer met insteekvoeler nodig. De temperatuursensor zit in de tip van de insteekvoeler. De temperatuur wordt uiterst nauwkeurig weergegeven in het display. Dient beide uitgevoerd te worden zijn er ook voedselthermometers met zowel een insteekvoeler als infrarood optiek op de markt.

De beste voedselthermometers op de markt is de ebro thermometer. De Ebro thermometers worden geleverd incl. fabrieksijkcertificaat en zijn zodoende uiterst nauwkeurig. De thermometer zijn zeer handzaam en robuust en kunnen zodoende ingezet worden tijdens veeleisende omstandigheden. Ebro heeft zowel insteekthermometers als infraroodthermometer als ook een combinatie van beide, namelijk de Ebro TLC730 voedselthermometer.

Moet ik de voedselthermometer jaarlijks kalibreren?

Ja de voedselthermometer moet jaarlijks gekalibreerd worden. Waarom? Omdat het noodzakelijk is dat de thermometer juist en nauwkeurig blijft meten. Anders komt de voedselveiligheid in het geding. Het kalibreren kan zelfstandig uitgevoerd worden bij kokend water en bij de temperatuur van ijswater. Aan te raden is het kalibreren uit te laten besteden. Erkende bedrijven voeren de kalibratie uit in thermostaatbaden bij drie temperaturen en voorzien de thermometer bovendien van een ISO-kalibratiecertificaat, die aangetoond kan worden bij controles.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop/Producten/Food/Thermometers.aspx