Stmkey
0

Wasmachine kraan aansluiten

Wasmachine kraan aansluiten : Door wasmachine reparatie Amsterdam 

 

Het aansluiten van toestellen op de drinkwaterleidingen moet door erkende waterfitters gebeuren volgens wasmachine reparatie . Zij moeten nagaan of er geen verontreinigd water wordt in algemene zin verstaan; water dat geleverd is. Het kan water uit de wasmachine zijn, maar ook op de temperatuur aangebracht water uit een voorraadtoestel. Door het aanbrengen van een bepaalde voorzieningen kan het drinkwaterleidingnet tegen dit terugvloeien worden beveiligd volgens wasmachine reparatie.

Wasmachine kraan aansluiten

kranen en de wamachine 

 

kranen zijn er in vele soorten en uitvoeringen. Stopkranen of afsluitkranen dienen om de gehele huisinstallatie of een deel ervan af te sluiten. Het afgesloten deel kan men leeg laten lopen door het aftapkraantje, dat meestal aan de stopkraan geplaatst is, open te draaien, waarbij ook de tapkranen bij de diverse tappunten van het afgesloten deel moeten worden opengedraaid. Voldoende stopkranen in de installatie vereenvoudigen reparatiewerk  en bieden de mogelijkheid beschadiging van de installatie, door bevriezing bijvoorbeeld te beperken. 

Wasmachine kraan aansluiten

Tapkranen dienen voor het tappen van water uit de drinkwaterleidingen. Voor het openen en sluiten van kranen worden diverse technieken toegepast. Alle tapkranen hebben gemeen, dat de hoeveelheid water per minuut – het tapdebiet – binnen ruime grenzen kan worden ingesteld. Dit kan bijvoorbeeld door meer of minder ver opendraaien van de kraan, of bij andere kranen door het opheffen of neerdrukken van een hendel.

Wasmachine kraan aansluiten

 

Bij de zgn. dokterslaan is deze hendel verlengd, zodat deze met de elleboog kan worden bediend. uitloop, die vast , maar ook draaibaar of verlengd kan zijn, is in vele gevallen van straalvormen voorzien, die voor een gebonden straal moeten zorgen, waardoor hinderlijk opspatten van water verminderd wordt. 

Mengarmaturen dienen om warm, en koud water bij het tappunt te mengen. ze hebben een warmwaterkraan , een koud waterkraan en een uitloop. Voor drukloze warmwatertoestellen moeten andere mengarmaturen worden toegepast dan voor druktoestellen.