STM key
Image default
Shopping / Home and Garden

Stappen om daklekkage te verhelpen

Een lekkage aan het dak kan nare gevolgen hebben voor de kwaliteit van de woning en veiligheid van de bewoners. Om de schade te beperken, is het essentieel te weten welke stappen er ondervonden moeten worden om de lekkage zo snel als mogelijk te verhelpen.

Er zijn enkele maatregelen die ingezet kunnen worden om de vervolgschade te bedwingen. Hieronder zal stapsgewijs worden toegelicht welke stappen gezet moeten worden om deze schade tegen te gaan.

Herkennen

Natuurlijk is het erg belangrijk snel de lekkage op te merken. Hoe langer de lekkage plaats zal vinden, hoe groter de kans op vervolgschade zal zijn. Leksporen op het plafond of de muren geven duidelijk aan dat er sprake is van een lekkage, al is de exacte locatie lastig te achterhalen. In de meeste gevallen ontstaat de lekkage door gebreken aan het dak, zoals kapotte of scheefliggende dakpannen. Het is ook mogelijk dat de gevelaansluiting met de buren of koepel op het dak lekkages veroorzaakt.

Het zoeken naar de locatie gaat niet zonder gevaar. Zo zal het dak goed bekeken moeten worden op hoogte. Hierdoor wordt het in veel gevallen aangeraden deze handeling over te laten aan een expert op dit gebied.

Verzekering

Wanneer de exacte locatie achterhaald is, is het belangrijk dat de opstal- of inboedelverzekeraar op de hoogte is gesteld van het lek. Vaak worden de kosten van de lekkage gedekt door de verzekering, wanneer het lek buiten de schuld van de verzekerde is ontstaan.

Repareren

De kosten en tijdsduur van de dakreparatie hangt volledig af van de situatie. Bij enkel scheve dakpannen is de reparatie gemakkelijk zelf te doen. Ook bij kleinere daklekkage is het zonder expert op te lossen, aan de hand van een speciale reparatiepasta en een reparatiestrook. In lastigere situaties is het verstandig een professional in te schakelen.