Stmkey
0

ERP in de maakindustrie: hét zenuwcentrum van uw bedrijf

ERP kan niet meer weggedacht worden uit de maakindustrie. De term ERP of Enterprise Resource Planning zegt in het kort wat het doet maar beschrijft bij lange na niet welke impact het heeft op uw bedrijfsprocessen. Heel ingewikkelde processen binnen uw productie verlopen efficiënter, sneller, meer gecontroleerd en met een minimum aan fouten. Hoe dit juist in zijn werk gaat? Dit artikel licht een tipje van de sluier op. Hoe ERP software maakindustrie in de praktijk voor u werkt, zult u zelf aan den lijve ondervinden.

ERP als zenuwcentrum binnen uw bedrijf

Als u alle processen, afdelingen, medewerkers, gebouwen en wat dan ook zou oplijsten die nodig zijn voor de goede gang binnen uw maakindustrie, komt u aan een heel uitgebreid en vooral complex geheel. Denk aan de afdelingen R&D, productie, logistiek, boekhouding, verkoop, onthaal, personeelszaken, IT, en ga zo maar door. En toch moeten al deze verschillende afdelingen perfect samenwerken om uw bedrijf succesvol te maken. Dit is nu precies wat ERP software productie voor u doet. Alle informatie gaat naar één centraal punt en alle informatie komt vanuit één centraal punt: uw ERP software.

Vroeger en nu

Zonder ERP ziet er een bedrijf als volgt uit: alle verschillende afdelingen werken op zichzelf en houden onderling regelmatig vergaderingen om de taken op elkaar af te stemmen. Het gevolg is:

  • trage doorstroming van informatie tussen de verschillende afdelingen en daardoor trage reactie op gewijzigde werkomstandigheden
  • kans op onvolledige of verkeerde informatie
  • kans op fouten in het productieproces en de facturatie

Met ERP zijn deze onvolkomenheden volledig opgelost:

  • Alle informatie zit in één centrale database en kan geraadpleegd worden door iedereen die het nodig heeft.
  • Alle afdelingen krijgen dezelfde informatie in real time, de kans op fouten wordt kleiner.

Hoe moet u zich de werking van ERP in de praktijk voorstellen?

Eindeloze voorbeelden tonen aan hoe ERP uw maakindustrie efficiënter laat verlopen.

  • Een leverancier levert zijn grondstoffen te laat? Onmiddellijk weet uw verkoopafdeling dat een te late levering aan de klant mogelijk is.
  • Een klant betaalt niet? Uw afdeling productie weet onmiddellijk dat er voor deze klant misschien geen producten meer mogen vervaardigd worden.
  • Een klant heeft een groot order getekend? Zowel productie, boekhouding, logistiek en eventueel personeelsdienst weten dat ze zich op een uitbreiding van de resources mogen voorbereiden.

Kort gezegd: ERP maakindustrie stuurt uw productieproces aan van A tot Z, over al uw afdelingen met als doel: optimale efficiëntie. 

https://trivestsoftwaregroup.be/
Tags: